HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI

1. Ban Kinh tế - Văn hóa - Giáo dục - Du lịch

Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất các chương trình hợp tác về kinh tế có liên quan đến chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa Thủ đô Hà Nội với thủ đô Bangkok và các tỉnh, thành phố trong nước cũng như của Thái Lan. Phát huy vai trò làm cầu nối giữa các doanh nghiệp của Hà Nội, các địa phương trên cả nước và  Thái Lan trong việc tìm đối tác đầu tư, hợp tác phát triển.

Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào Hội, tăng cường giao lưu, hiểu biết về văn hoá - kinh tế - khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, thành phố Hà Nội và Bangkok nói riêng.

2. Ban Thông tin Tuyên truyền:

Có trách nhiệm đề xuất, tổ chức các hoạt động về công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Hội, giới thiệu với nhân dân Thủ đô về đất nước Thái Lan, có mối quan hệ tốt với các cơ quan tuyên truyền như: báo chí, phát thanh truyền hình TW và Thành phố; có chương trình hợp tác về văn hóa, giáo dục giữa hai nước, tổ chức các hoạt động giao lưu hoà bình hữu nghị với bạn. Tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao hữu nghị phối hợp với các cơ quan Việt Nam, Đại sứ quán  Thái Lan tại Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh của hai nước.

Rà soát và kịp thời báo cáo Ban Thường vụ về các gương chi hội, hội viên có thành tích xuất sắc nhằm biểu dương, khuyến khích và nhân rộng những cá nhân, chi hội điển hình.

3. Ban Chính trị, Lễ tân đối ngoại:

 Có trách nhiệm đề xuất các hoạt động đối ngoại nhân những sự kiện chính trị quan trọng của hai nước Việt Nam - Thái Lan , ngày quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và những sự kiện chính trị khác có liên quan đến hai nước.

Đề xuất kế hoạch tiếp các đoàn vào, tổ chức các đoàn ra; chủ động liên hệ với các cơ quan ngoại giao, các tổ chức của Thái Lan tại Hà Nội để phối hợp, xây dựng các chương trình, nội dung giao lưu đối ngoại nhằm tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết giữa hai dân tộc Việt Nam - Thái Lan nói chung và hai thành phố Hà Nội - Bangkok nói riêng; tham gia các hoạt động đối ngoại khác của TW Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố.

4. Ban Hành chính - Phát triển tổ chức:

Có trách nhiệm đề xuất và chuẩn bị các nội dung của mỗi kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

 Rà soát, tìm kiếm các tổ chức, cá nhân có mối liên hệ, hoạt động trong các lĩnh vực ngoại giao, văn hoá, giáo dục, kinh tế với nước Thái Lan, có tinh thần xây dựng để động viên, khuyến khích tham gia các hoạt động của hội; là cầu nối để mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác và tổ chức kết nghĩa giữa các tổ chức của Việt Nam và Thái Lan.

 Kịp thời hướng dẫn các thủ tục, quy định, nội quy cho các tổ chức, cá nhân xin tham gia Hội.

 

 

 

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI
 
 

 

 

Top