HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI
Kết quả tìm kiếm cho "hanh"

Tin tức

  • Thường Tín phát triển làng nghề tạo cơ sở để hoàn thành mục tiêu nông thôn mới 01-01-1970

    HNP - Thường Tín là một huyện thuần nông, dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, tận dụng thế mạnh đất đai, Huyện ủy Thường Tín đã có nhiều chủ trương để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, coi trọng việc duy trì, bảo tồn và phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011 - 2020.

    Thường Tín phát triển làng nghề tạo cơ sở để hoàn thành mục tiêu nông thôn mới

Trang: 1
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI
 
 

 

 

Top